Tietosuoja

Tietosuoja

Käyttöehdot

Internetin käyttöön sisältyvien mahdollisuuksien ja riskien vuoksi pyydämme Internet-sivujemme käyttäjiä hyväksymään määrätyt käyttöehdot käyttäjien ja meidän suojaamiseksi.

1. Näiden käyttöehtojen päivitys

Jatkuvien teknisten ja oikeudellisten uudistusten vuoksi meidän on aika ajoin muutettava tai päivitettävä oheisia käyttöehtoja. Katso sen vuoksi aina ennen Internet-sivujemme käyttämistä, mitä uudistuksia viime käyttökerran jälkeen on tehty. Viimeisin päivitys tehtiin syyskuussa 2012.

2. Tekijäinoikeus ja muut suojaoikeudet

Kaikki Internet-sivuillamme olevat sisällöt, mukaan lukien tekstit, kuvat, graafiset esitykset, ääni- ja kuvatiedostot ovat – ellei muuta ole nimenomaisesti mainittu – meidän omaisuuttamme. Näitä tekijänoikeuslain nojalla suojattuja sisältöjä ei saa ilman meidän lupaamme käyttää muuhun kuin yksityisiin tarpeisiin, ts. niitä ei saa julkaista tai käyttää mainostarkoituksiin (lataaminen, monistaminen). Sisältöjen muuttaminen, kääntäminen tai muu muokkaaminen edellyttää Oy Piresma Ab:n ja delta pronatura GmbH:n etukäteislupaa.

Kaikkien delta pronatura GmbH:n ja Oy Piresma Ab:n merkkien ja logojen luvaton käyttö tai väärinkäyttö on kielletty. Kiinnitämme huomiota siihen, että tekijänoikeutemme ja muiden suojaoikeuksiemme loukkaamisesta voi seurata siviili- ja/tai rikoskanne.

3. Vastuuvapauslauseke

Näillä Internet-sivuilla olevat tiedot on koostettu ja tarkastettu huolellisesti. Emme ota mitään vastuuta niissä mahdollisesti olevista virheistä, puutteista ja/tai epätäydellisestä laadusta.

Näiden Internet-sivujen tehtävänä on antaa vain yleisiä tietoja, eikä missään tapauksessa lääkinnällisiä tai ammatillisia ohjeita. Siltä osin neuvomme kääntymään lääkärin tai asiantuntijan puoleen. Oy Piresma Ab tai delta pronatura GmbH ei ota mitään vastuuta toimenpiteistä, joihin ryhdytään näiden Internet-sivujen sisällön pohjalta.

Näiden Internet-sivujen käyttö ja tiedostojen lataaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Oy Piresma Ab tai delta pronatura GmbH ei ota mitään vastuuta siitä seuraavista vahingoista, erityisesti käyttäjän tietojen, laitteistojen tai ohjelmistojen osalta, joiden oletetaan aiheutuvan yhteydestä näihin Internet-sivuihin.

Emme ota mitään vastuuta näihin Internet-sivuihin linkitetyistä ulkopuolisista sisällöistä ja niiden käytettävyydestä.

delta pronatura GmbH:n tietosuojaseloste

Näiden sivujen ylläpitäjänä otamme henkilötietojesi suojelemisen hyvin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Verkkosivustomme käyttö on normaalisti mahdollista henkilötietoja ilmoittamatta. Henkilötiedot ovat yksittäisiä tietoja tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevista ominaisuuksista tai elinolosuhteista (esimerkiksi nimi, osoite tai sähköpostiosoitteet). Jos henkilötietoja kootaan, tämä tapahtuu aina vapaaehtoisesti. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi. Koska nämä tiedot ovat erityisesti suojattuja, keräämme niitä ainoastaan siinä määrin kuin teknisesti on tarpeen. Jäljempänä selvitämme, mitä tietoja keräämme verkkosivustollamme vierailusi aikana ja miten näitä tietoja käytetään. Tietosuojakäytäntömme noudattaa liittovaltion tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (europäische Datenschutzgrundverordnung, EU-DSGVO) ja Saksan telemedialain (deutsches Telemediengesetz, TMG) määräyksiä. Keräämme, käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi ainoastaan kyselyiden ja tilausten käsittelemistä varten. Käytämme henkilötietojasi myös muihin, suostumuksessasi tarkoin määritettyihin tarkoituksiin, kuten uutiskirjeen muodossa lähetettäviin tiedotuksiin tarjouksistamme, ainoastaan, jos olet antanut tätä varten aiemmin erikseen suostumuksesi. Me, tai toimeksiannostamme työskentelevät henkilöt, emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi tai vastaavaa viranomaisilta saatua määräystä.

Huomautamme, että internetin välityksellä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostitse tapahtuva viestintä) voi esiintyä tietoturva-aukkoja. Tietojesi täydellinen suojaaminen kolmansilta osapuolilta ei ole mahdollista.

Käytettäessä verkkotarjontaamme keräämme, käsittelemme ja/tai käytämme (tästä eteenpäin vain ”käsittelemme”) henkilökohtaisia tietoja (alla ”tiedot”) seuraavin tavoin:

1. Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsitteleminen ja käyttäminen verkkopalveluidemme käytön yhteydessä

Kun käyttäjä käyttää verkkotarjontaamme, protokollatiedostoon tallennetaan automaattisesti erilaisia tietoja väliaikaisesti. Myös käytettäessä muita yksittäisiä toimintoja verkkosivuillamme, kuten erityisesti etsi-toimintoa tai ”tahrasalapoliisia”, käsittelemme tietoja samalla tavoin. Käsittelemme näissä tilanteissa vain seuraavia tietoja:

  • IP-osoite
  • Sivulle tulon päiväys/kellonaika
  • Käyttöjärjestelmä
  • Selaimen tyyppi
  • Näytön koko
  • Kohdesivu ja viittaava sivu / tiedoston nimi
  • Siirretty tietomäärä.

Käsittelemme tietoja vain mahdollistaaksemme verkkopalveluidemme käytön. Erityisesti yhteyden muodostaminen ja IT-turvallisuuden takaaminen kuuluvat tähän. Lisäksi saatamme luoda nimettömiä käyttöprofiileja kohdassa ”7 Verkkoanalyysit” mainittujen ehtojen mukaisesti.

Emme kerää, käsittele tai käytä henkilökohtaisia tietojasi muihin kuin edellä ilmoitettuihin tarkoituksiin muuten kuin nimenomaisella suostumuksellasi.

2. Verkkosivuston anonymisoitu/pseudonymisoitu käyttö 

Voit vierailla verkkosivustollamme myös henkilötietojasi ilmoittamatta. Voidaksemme optimoida ja parantaa sivustoa keräämme tarvittaessa anonyymejä tietoja trendien analysoimiseksi, sivuston hallinnoimiseksi sekä markkinatutkimustarkoituksiin. Anonyymit käyttötiedot eivät joko viittaa alusta alkaenkaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön tai ne anonymisoidaan jälkikäteen tavalla, joka tekee henkilön tunnistamisen mahdottomaksi. Pseudonymisoituja käyttötietoja ei yhdistetä pseudonyymin käyttäjään. Pseudonymisoituja käyttöprofiileja ei luoda.

Huomautamme, että pidätämme oikeuden käyttää ja luovuttaa edelleen keräämiämme henkilötietoja ja muita tietoja, mikäli tämä on tarpeen lakimääräysten tai viranomaisvaatimusten täyttämiseksi, jotta kykenisimme aloittamaan tutkimukset, mikäli käyttäjää epäillään petoksesta, häirinnästä tai muusta lakien, oikeusmääräysten tai sivuston sääntöjen rikkomisesta tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamisesta tai epäilyttävältä, mielestämme vilpilliseltä vaikuttavan käyttäytymisen tutkimiseksi.

3. Yhteyslomake

Keräämme henkilötietoja yhteyslomakkeellamme. Pakollisia tietoja ovat etunimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi ja asia, jota yhteydenottosi koskee. Muita tietoja, kuten postiosoitetta ja puhelinnumeroa, ei välttämättä tarvitse antaa. Ne edesauttavat kuitenkin joissakin tapauksissa nopeaa ja henkilökohtaista asian käsittelyä. Käsittelemme tietosi vain, jos lomakkeen tiedot on täytetty kokonaan ja ristiriidattomasti. Näitä tietoja käytetään vain kyselysi käsittelyyn. Säilyttämiseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti tiedot poistetaan viimeistään 90 vuorokauden kuluttua kyselysi käsittelemisen jälkeen.

4. SSL-salaus

Tämä sivusto käyttää SSL-salausta turvallisuussyistä sekä luottamuksellisten sisältöjen, kuten esimerkiksi sivuston ylläpitäjänä lähettämäsi kyselyt, välittämiseksi. Salatun yhteyden tunnistaa siitä, että selaimen osoiterivi muuttuu muodosta "http://" muotoon "https://" sekä selainrivin lukkosymbolista.

Kun SSL-salaus on aktivoituna, kolmannet osapuolet eivät pysty lukemaan meille välittämiäsi tietoja.

5. Käyttäjätietojen luovuttaminen edelleen

delta pronatura GmbH ei myy, vuokraa tai muullakaan tavoin luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Luovutamme tietosi kolmansille osapuolille, jos olet antanut tähän suostumuksesi tai seuraavissa tapauksissa:

  • Alihankkijat: delta pronatura GmbH antaa tietyissä tapauksissa toimeksiantoja muille yrityksille ja henkilöille, jotta nämä täyttäisivät heidän velvoitteensa asiakkaita kohtaan heidän nimissään. Tätä varten saattaa olla tarpeen luovuttaa tietosi näille kolmansille osapuolille, jotta voisimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita. Esimerkkejä tällaisesta ovat asiakaspalvelu, laskutustietojen käsittely, tilausten hoitaminen ja markkinoinnin tukeminen. Myös näissä tapauksissa tietojenkäsittely tapahtuu vain, jos se on sallittua lain nojalla tai jos olet antanut nimenomainen suostumuksesi.

delta pronatura GmbH antaa toimeksiantoja vain sellaisille yrityksille, jotka voivat taata turvallisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn pätevyytensä sekä teknisten ja organisatoristen mahdollisuuksiensa ansiosta. Lisäksi delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG antaa toimeksiantoja ainoastaan yrityksille, joiden kanssa työskenteleminen on sallittua liittovaltion tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojavaatimukset täyttävän suostumuksen mukaan.

  • Tietojenkäsittely lakimääräysten perusteella / suojaus väärinkäytöltä / kolmansien osapuolten oikeudet: delta pronatura GmbH :llä on oikeus käsitellä henkilötietojasi, sikäli kuin se on tarpeen oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tätä varten delta pronatura GmbH voi luovuttaa nämä tiedot erityisesti viranomaisille, lainvalvontaviranomaisille ja oikeuslaitoksille. delta pronatura GmbH :llä on myös oikeus käsitellä henkilötietoja, mikäli ja siinä määrin kuin se on tarpeen tämän verkkosivuston väärinkäytön paljastamiseksi tai estämiseksi tai delta pronatura GmbH :n, sen työntekijöiden tai käyttäjien oikeuksien toteuttamiseksi.

Henkilötietojasi ei välitetä EU:n ulkopuolisiin maihin. Poikkeuksen tästä muodostavat evästeen luovat tiedot, jotka välitetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle (yksityiskohtaiset tiedot, katso kohta 7 Verkkoanalyysit).

6. Evästeet

Käytämme evästeitä verkkotarjonnassamme. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sisältävät istunnon tekniseen ohjaukseen liittyviä tietoja. Käyttäessäsi verkkosivujamme verkkopalvelin voi siirtää niitä verkkoselaimesi muistiin. Evästeiden avulla saamme yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka kävijä käyttää verkkosivujamme vierailunsa aikana. Emme käytä saatuja tietoja kävijän käyttäytymisen yksilölliseen profilointiin. Evästeet auttavat meitä määrittämään verkkosivujemme vierailutiheyden ja vierailujen määrän sekä tekemään verkkosivuistamme käyttäjälle mahdollisimman miellyttävät ja toimivat.

Evästeitämme käytetään myös Google Inc.:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jatkossa ”Google”) palveluiden puitteissa uudelleenmarkkinointitarkoituksiin. Käyttötietojesi perusteella määritellään kiinnostuksesi kohteet, minkä avulla mainonta voidaan kohdentaa uudelleen myös muilla Google Partner  verkoston sivustoilla. Googlen evästeiden käyttö tähän tarkoitukseen voidaan poistaa lataamalla sivu https://www.google.fi/settings/ads. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä kolmansien osapuolten evästeiden käytön pois lataamalla sivun Network Advertising Initiative -aloite. Haluamme muistuttaa, että Googlella on omat tietosuojasäädöksensä, jotka ovat riippumattomia omista säädöksistämme. Ennen kuin käytät verkkosivujamme, tutustu Googlen tietosuojakäytäntöön.

Voit käyttää verkkosivujamme myös ilman evästeitä kytkemällä pois evästeiden tallentamisen. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Otathan kuitenkin huomioon, että joissain tilanteissa evästeiden käytöstä pois kytkemisen seurauksena verkkosivuston näkyvyys ja käytettävyys saattavat toimia rajoitetusti.

7. Verkkoanalyysit

Tämä verkkosivu käyttää Google Analytics -toimintoa, joka on Google Inc.:n (”Google”) verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä (ks. ”6 Evästeet”), jotka tallennetaan tietokoneellesi ja mahdollistavat verkkosivun käytön analysoimisen. Evästeiden avulla luodut tiedot kyseisen verkkosivun käytöstä (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirtyvät ja tallentuvat Googlen palvelimelle USA:ssa. Anonymize_IP -liitännäisen käytön vuoksi Google lyhentää välittömästi IP-osoitteet USA:ssa tallennuksen jälkeen. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen, miten käytät verkkosivustoa, kootakseen raportteja sivustokäyttäytymisestä sen ylläpitäjälle ja tarjotakseen muita verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin edellyttää tai jos kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Kolmannet osapuolet, myös Google, sijoittaa mainoksia verkkosivuille internetissä ja käyttää tallennettuja evästeitä mainosten sijoittamiseen sinne käyttäjän edellisten käyntien perusteella. Google ei liitä IP-osoitettasi mihinkään muuhun sen hallussa olevaan tietoon. Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmasi asetuksista; haluamme kuitenkin muistuttaa, että verkkosivujen toimintojen käyttö saattaa tällöin rajoittua. Tästä (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) voit ladata Googlen selain-lisäosan. Tällöin otetaan käyttöön Opt-Out-eväste, jolloin tietojen kerääminen estyy, kun vierailet verkkosivulla seuraavan kerran. Tarvittaessa sinun on noudatettava sieltä löytyvää ohjeistusta evästeiden ja niiden tarkoituksenmukaisen käytön estämiseksi.

Tämä verkkosivu käyttää Google AdWords -uudelleenmarkkinointitunnisteita. Ne ovat Google Inc.:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; jatkossa ”Google”) tarjoamia palveluita. Google käyttää evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivun käyttösi analysoimisen. Evästeiden avulla luodut tiedot kyseisen verkkosivun käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirtyvät ja tallentuvat Googlen palvelimelle USA:ssa. Lopuksi Google poistaa IP-osoitteen kolme viimeistä merkkiä, niin että IP-osoitteen yksiselitteinen kohdistaminen ei ole enää mahdollista (anonymize_IP-plugins).

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen, miten käytät verkkosivustoa, kootakseen raportteja sivustokäyttäytymisestä sen ylläpitäjälle ja tarjotakseen muita verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin edellyttää tai jos kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.

Kolmannet osapuolet, myös Google, sijoittavat mainoksia verkkosivuille internetissä. Kolmannet osapuolet, myös Google, käyttävät tallennettuja evästeitä mainosten sijoittamiseen verkkosivuille käyttäjän edellisten käyntien perusteella. Google ei milloinkaan liitä IP-osoitettasi mihinkään muuhun sen hallussa olevaan tietoon. Tietojen vastaanottaminen ja tallentaminen voidaan milloin tahansa kieltää.

Googlen evästeiden käyttö tähän tarkoitukseen voidaan poistaa lataamalla sivu Google-mainonnan deaktivoimiseksi (https://adssettings.google.com/authenticated). Haluamme kuitenkin muistuttaa, että verkkosivujen toimintojen käyttö saattaa tällöin rajoittua. Käyttämällä tätä verkkosivustoa ilmaiset hyväksyväsi sen, että Google käsittelee sinusta kerättyjä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tietojen vastaanottaminen ja tallentaminen voidaan milloin tahansa kieltää.

Lisätietoja Googlen määräyksistä löydät osoitteesta https://policies.google.com/privacy. Voit estää Google Analytics -toimintoa keräämästä tietojasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Tällöin otetaan käyttöön Opt-Out-eväste, joka estää tietojesi keräämisen, kun vierailet verkkosivulla seuraavan kerran: Deaktivoi Google Analytics.

Yleistä tietoa siitä, millä tavoin Google käsittelee ja suojaa tietojasi, on osoitteessa: https://privacy.google.com/

Olemme tehneet Googlen kanssa toimeksiantotietojen käsittelyä koskevan sopimuksen ja sovellamme täydellisesti Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja määräyksiä Google Analytics -toiminnon käytössä. Kerääminen, käsittely

8. Linkittäminen sosiaalisiin alustoihin

Käytämme verkkosivustollamme sosiaalisten verkkojen Facebook ja YouTube niin kutsuttuja sosiaalisia liitännäisiä. (Katso tietoa verkkosivustojen www.facebook.com ja www.youtube.com ylläpitäjistä)

Kun avaat verkkosivustomme verkkoselaimessasi, sosiaalinen liitännäinen muodostaa suoran yhteyden kyseessä olevan palveluntarjoajan palvelimiin. Näin palveluntarjoaja saa ainakin tiedon siitä, että olet käyttänyt verkkotarjontaamme. Kun olet rekisteröitynyt kyseessä olevan palveluntarjoajan järjestelmään, vierailusi yhdistetään mahdollisesti myös käyttäjätiliisi.

Kyseessä olevan sosiaalisen liitännäisen toimintatavasta riippuen myös muut käsittelytoimenpiteet ovat mahdollisia ollessasi vuorovaikutuksessa sosiaalisen liitännäisen kanssa. Esimerkiksi Facebookin »Tykkää«- tai »Kommentoi«-toiminnon käyttämisestä voi olla seurauksena täällä ilmoitettujen tietojen julkaiseminen Facebookin uutissyötteessä.

Edellä mainittu tietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu kyseessä olevan palveluntarjoajan sekä delta pronatura GmbH :n markkinointitarkoituksia varten. Evästeisiin liittyvien selitysten mukaisesti myös verkkopalvelimesi tarjoaa yleensä mahdollisuuden deaktivoida sosiaaliset liitännäiset vastaavissa asetuksissa. Lisäksi voit suojata yksityisyyttäsi kirjautumalla ulos vastaavalta käyttäjätililtäsi ennen verkkosivustollamme vierailemista.

Facebook

Sivustoomme on integroitu sosiaalisen verkon Facebookin, ylläpitäjä Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, liitännäisiä. Sivustollamme olevat Facebook-liitännäiset tunnistat Facebook-logosta tai ”Tykkää-painikkeesta”. Yleiskatsaus Facebook-liitännäisistä löytyy täältä (https://developers.facebook.com/docs/plugins/).

Kun vierailet sivustollamme, liitännäinen muodostaa suoran yhteyden selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Facebook saa tällöin tiedon siitä, että olet vieraillut sivustollamme IP-osoitteellasi. Kun napsautat Facebookin ”Tykkää-painiketta" ollessasi kirjautuneena Facebook-tilillesi, voit linkittää sivustomme sisältöjä Facebook-profiiliisi. Näin Facebook pystyy yhdistämään sivustollamme vierailusi käyttäjätiliisi. Huomautamme, että sivuston ylläpitäjänä me emme saa tietoa välitettyjen tietojen sisällöstä tai siitä, millä tavoin Facebook käyttää niitä. Lisätietoa aiheesta saat Facebookin tietosuojaselosteesta osoitteesta https://www.facebook.com/policy/.

Jos et halua, että Facebook pystyy yhdistämään sivustollamme vierailusi Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-käyttäjätililtäsi.

Youtube

Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Tietoturvallisuus ja tietosuoja, viestintä sähköpostitse

Henkilötietojasi suojataan keräämisen, tallentamisen ja käsittelyn yhteydessä teknisin ja organisatorisin toimenpitein sillä tavoin, että kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Sähköpostitse tapahtuvassa viestinnässä emme voi taata täydellistä tietoturvallisuutta, niin että suosittelemme lähettämään postitse tiedot, joiden salassapysyminen on erityisen tärkeää.

Ilmoittamalle meille sähköpostiosoitteesi kerrot nimenomaisesti suostuvasi siihen, että saat meiltä sähköpostia. Käytämme sähköpostiviestintää lähettääksemme sinulle haluamasi tiedot tai tietoa tarjoamistamme palveluista. Emme luovuta sähköpostiosoitettasi kolmansille osapuolille, joka voisi ilmoittaa sinulle tätä kautta suoraan tuotteistaan tai palveluistaan.

10. Suostumusten peruuttaminen - Tiedot tallennetuista tiedoista ja muutospyynnöt – Tiedot tallennetuista tiedoista, tietojen poistaminen ja käytön estäminen - tiedonsiirto

Liittovaltion tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus saada maksutta tiedot sinusta tallennetuista tiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tallennuksen tarkoituksesta, samoin sinulla on tarvittaessa oikeus korjata tai poistaa tiedot tai estää niiden käyttö. Lisäksi sinulla on oikeus tietojesi siirtämiseen koneellisesti luettavassa muodossa. Tämän jälkeen tietosi poistetaan, ellei tämä ole vastoin lakimääräyksiä. Voit koska tahansa peruuttaa meille antamasi suostumuksen käyttää henkilötietojasi. Jos haluat saada tietoa sinusta tallennetuista tiedoista, poistaa, korjata tai siirtää tietojasi tai sinulla on muuta asiaa, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme Rolf Mentges, CTM-COM GmbH, Marienburgstraße 27, 64297 Darmstadt, Saksa (Sähköposti: datenschutz@delta-pronatura.de).